Joventut

Joventut

Segona oportunitat per treure't l'ESO per majors de 18 anys

4/2/2015

  • Exàmens

Els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) en finalitzar l'etapa, durant el mes de març es poden presentar a les proves que organitzen els centres educatius i, d'aquesta manera aconseguir el títol de graduat en ESO.

 

Els alumnes que l'any 2013 o 2014 vau acabar 4t d'ESO i no vau obtenir el títol, amb 5 o menys matèries suspeses i que ja teniu 18 anys o els fareu el 2014 (o teniu 16 però podeu presentar un contracte de treball) podeu presentar-vos a les proves extraordinàries per a obtenir el títol de graduat en ESO.

 

REQUISITS PER PODER PRESENTAR-SE A LES PROVES
Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural en què es fan les proves; aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys per a l'alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment. Cal presentar la documentació que ho acrediti.

  • Haver finalitzat l'ESO sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.
  • Les proves es faran, en aquest cas, a l'INS Lliçà els dies 12 i 13 de març (horari concret a partir del 17 de febrer) i les sol·licituds es poden presentar a la Secretaria de l'INS Lliçà del 2 al 13 de febrer. Si vas cursar l'ESO a un altre institut, hauràs d'anar al teu centre a demanar informació per fer allà les proves per obtenir el graduat.

 

CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ


Informació relacionada

 

 

  

L'administració del web es reserva el dret d'eliminar qualsevol missatge que contingui propaganda o publicitat d'empreses i/o que insulti o utilitzi un llenguatge ofensiu, racista, violent o homòfob. L'Espai Jove El Galliner no comparteix necessàriament el contingut de les opinions publicades.

No hi ha comentaris.

Data de modificació: 04/02/2015 09:53:52

  • Imprimir Imprimir